Jesteś tutaj: Kuria » Zbiór dokumentów

Zbiór dokumentów

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA - dokumenty kancelaryjne KEP: TUTAJ!

WZORY PISM URZĘDOWYCH: TUTAJ!

ZBIÓR PRAWA DIECEZJALNEGO:

Dekret o nadzwyczajnych zarządzie + Aneks: TUTAJ!

Instrukcja o cmentarzach diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Instrukcja o diecezjalnym ojcu duchownym księży diec. elbląskiej: TUTAJ!

Instrukcja o stałej posłudze lektora i akolity w diec. elbląskiej: TUTAJ!

Instrukcja o szafarzach nadzwyczajnych Komunii świętej diec. elbl.: TUTAJ!

Instrukcja o wprowadzeniu nowego proboszcza oraz przekazaniu dóbr kościelnych: TUTAJ!

Instrukcja o wczesnej Komunii św. w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Instrukacja o zadaniach dekanalnego ojca duchownego: TUTAJ!

Pogrzeb dziecka, które zmarło przed urodzeniem lub krótko po porodzie [zalecenia]: TUTAJ!

Regulamin EPP na Jasną Górę: TUTAJ! Karta zgłoszeniowa na EPP - wzór: TUTAJ

     * Aneks do Regulaminu EPP na czas pandemii 2020: TUTAJ!

     * Deklaracja świadomości ryzyka zachorowania pielgrzyma: TUTAJ!

     * Deklaracja świamości ryzyka przyjęcia pielgrzymów: TUTAJ!

     * Kwestionariusz o stanie zdrowia pielgrzyma: TUTAJ!

Regulamin organistów diec. elbląskiej: TUTAJ!  Wzór umów o pracę, o dzieło i inne: TUTAJ!

Regulamin pracy Rady Ekonomicznej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Regulamin Sądu Diecezjalnego w Elblągu: TUTAJ!

Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego DE: TUTAJ!

Rozporządzenie o zadaniach dziekana w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Akcji Katlickiej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut diakona stałego w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut EPP na Jasną Górę: TUTAJ!

Statut Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej w Nowym Stawie: TUTAJ!

Statut Kolegium Konsultorów diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Kwidzyńskiej Kapituły Współkatedralnej: TUTAJ!

Statut Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach: TUTAJ!

Statut Rady Duszpasterskiej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Rady Ekonomicznej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Rady Kapłańskiej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej: TUTAJ!

Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych: TUTAJ!

Statut sanktuarium MB Szkaplerznej w Lubieszewie: TUTAJ!

Statut Odnowy w Duchu Świętym diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Wyższego Seminarium Duchownego diec. elbląskiej: TUTAJ!

Wskazania dot. duszpasterstwa małżeństw i rodzin diec. elbląskiej: TUTAJ!

Wskazania o szacunku dla relikwii w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Zarządzenie w sprawie formacji stałej kapłanów diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpast. z osobami małoletnimi: TUTAJ!