Jesteś tutaj: Biskupi » Bp senior Józef Wysocki

Bp senior Józef Wysocki

545cc9bb7e21cc42115cda2de99f6d83

Biskup pomocniczy senior diecezji elbląskiej

dewiza biskupia: Scio cui credidi (Wiem, komu zawierzyłem)

urodzony: 17.10.1940, Jartypory k. Węgrowa
święcenia prezbiteratu: 13.06.1965, Olsztyn [bp Tomasz Wilczyński]
święcenia biskupie: 29.04.1989, Frombork [gł. szafarz: kard. Józef Glemp - Prymas Polski]

doktor teologii pastoralnej

biskup pomocniczy warmiński od 1989

biskup pomocniczy elbląski 1992 - 2015

adres: ul. Tczewska 2, 82-300 Elbląg

tel. 55 233 58 27
fax 55 232 54 09

Komunikat bp. Jacka Jezierskiego w dniu odejścia bp J. Wysockiego na emeryturę:

Ks. bp Józef Wysocki pochodzi z diecezji siedleckiej. Do szkoły średniej uczęszczał w Węgrowie i Elblągu. Seminarium Duchowne ukończył w Olsztynie. Został księdzem w roku 1965. Pracował jako duszpasterz młodzieży, proboszcz i dziekan w diecezji warmińskiej. W 1989 roku został tam biskupem pomocniczym. Duszpasterzował w Ełku, gdzie przygotował struktury dla nowej diecezji.
W Kościele elbląskim ks. bp Józef Wysocki wspierał duszpasterstwo młodzieży, a także rodzin, zwłaszcza we wspólnotach Domowego Kościoła. Redagował i wydawał czasopismo diecezjalne „Wspólnota”. Zaangażował się bardzo w prace II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), animując parafialne koła synodalne. Towarzyszył też wspólnotom Drogi Neokatechumenalnej.
Dojrzewało w nim coraz bardziej przekonanie o potrzebie katechumenatu w parafiach: dla rodziców przed chrztem dziecka, dla narzeczonych przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa, dla młodzieży przed bierzmowaniem. Katechumenat polega na stopniowym wtajemniczaniu w modlitwę, treść sakramentów i praktykę życia chrześcijańskiego. Ksiądz Biskup wzorował się na rozwiązaniach przyjętych przez sługę Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego. Dla wzmocnienia wspólnot parafialnych założył ośrodek rekolekcyjny w pobliżu Elbląga, w Stagniewie. Wybudował tam nieduży kościół, piękny architektonicznie i pod względem wystroju.

Biskup Józef głosił też wielokrotnie rekolekcje dla Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Kanadzie. Jest też autorem „Rytuału Rodzinnego”, który przed trzydziestu laty był w Polsce prawdziwym katolickim bestsellerem. W diecezji elbląskiej znamy Jego osobę z bierzmowań i wizytacji parafii. Tę aktywność duszpasterską zamierza prowadzić dalej.

Przy okazji zakończenia czynnej posługi biskupiej w Kościele elbląskim, dziękuję księdzu biskupowi Józefowi za 50 lat posługi kapłańskiej, w tym 27 lat ofiarnej pracy biskupiej, a przez 23 lata w naszej diecezji elbląskiej.

Proszę o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Seniora za wstawiennictwem jego patrona św. Józefa. Zachęcam Księży, do zapraszania ks. bpa Józefa z posługą duszpasterską do parafii. Proszę też, aby pamiętać o Księdzu Biskupie w modlitwie i wymieniać jego imię podczas Mszy św.

Elbląg, dnia 31 października 2015 r.

bp Jacek Jezierski - biskup elbląski