Jesteś tutaj: Kuria » Rady

Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Bp dr Wojciech SKIBICKI
Bp dr Józef WYSOCKI
Ks. Prał. Kan. prof. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI
Ks. Prał. Kan dr hab. Stefan EWERTOWSKI prof. UWM
Ks. Prał. Kan. dr Zdzisław Marian BIEG
Ks. Prał. Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Ks. Prał. Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI
Ks. Kan. dr Andrzej KILANOWSKI
Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

RADA KURIALNA

Wikariusze Generalni - Bp dr Wojciech Skibicki, ks. prał. Walenty Szymański
Wikariusz Sądowy - ks. kan. Andrzej Kłódka
Kanclerz - ks. prał. Zdzisław Bieg
Dyrektorzy Wydziałów - ks. kan. Andrzej Kilanowski, ks. dr Mariusz Ostaszewski
Ekonom diecezji - ks. prał. Stanisław Błaszkowski
Sekretarz Biskupa Elbląskiego - ks. dr Piotr Towarek 

RADA KAPŁAŃSKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

KAPŁANI Z URZĘDU:

Bp dr Wojciech SKIBICKI – biskup pomocniczy
Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI - wikariusz generalny
Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław BIEG - wikariusz biskupi i kanclerz Kurii
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI - ekonom diecezji
Ks. Kan. dr Sławomir MAŁKOWSKI - rektor WSDDE
Ks. Kan. dr Andrzej KŁÓDKA - wikariusz sądowy - sekretarz rady
Ks. Kan. dr Andrzej KILANOWSKI - dyrektor Wydz. Duszpasterskiego

KAPŁANI Z WOLNEGO WYBORU:

Ks. Kan. mgr Dariusz JUSZCZAK
Ks. Kan. mgr Aleksander LEWANDOWSKI
Ks. mgr Dariusz POLAK
Ks. mgr Krzysztof STASAL
Ks. mgr Przemysław DEMSKI
Ks. mgr Piotr FIAŁEK
Ks. mgr Krzysztof PLESKOT
Ks. kan. Jarosław KIEŁB
Ks. Marek WITKOWSKI
Ks. dr Jarosław JANOWICZ
Ks. Kan. mgr Wojciech ZWOLICKI

KAPŁANI Z NOMINACJI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

Bp dr Józef WYSOCKI
Ks. Prałat Kan. prof. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI
Ks. Prałat Kan. dr hab. Stefan EWERTOWSKI, prof. UWM
Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI
Ks. mgr lic. Dariusz KUŁAKOWSKI
Ks. Kan. mgr lic Andrzej DOMOŃ

ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW (KAN. 1742 § 1 KPK)

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI
Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

KAPŁANI Z URZĘDU:
Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Sekretarz Rady
Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
Ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

KAPŁANI DIECEZJALNI:
Ks. Kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI
Ks. mgr lic. Maciej RUCIŃSKI
Ks. mgr lic. Krzysztof SĘKUŁA
Ks. mgr lic. Adam SKRZYŃSKI
Ks. mgr Przemysław DEMSKI
Ks. mgr Maciej PACYNKO
Ks. mgr Karol WAGA

KAPŁANI ZAKONNI:
O. Gracjan Tomasz LANDOWSKI, OFM - Kadyny
O. Tadeusz RZEKIECKI, OMI – Iława

SIOSTRY ZAKONNE:
S. mgr Aleksandra ANDRUKIEWICZ, CSFN - Elbląg
S. mgr Bożena SZALKIEWICZ, FMM - Malbork
S. Anna RASZKOWSKA, SMMI - Elbląg
S. mgr Danuta JARZĄBEK, CSNJ - Krynica Morska

WIERNI ŚWIECCY:
dr hab. Marta KOWALCZYK, Elbląg
mgr lic. Brygida KLINGENBERG-HOMA, Sztum
Beata TOWAREK, Pasłęk
mgr Wisława ZANDER, Elbląg
mgr Agnieszka SZCZEPAŃSKA, Elbląg
Anna BUKOWSKA, Elbląg
dr Marcin BUKOWSKI, Elbląg
dr Wiesław GÓRSKI - Mikołajki Pomorskie
mgr Walerian LEWKO, Iława
mgr Krzysztof ŁASZUK, Malbork
mgr Piotr OLBRYŚ, Malbork
mgr Jerzy DZICZEK - Iława

RADA EKONOMICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław Marian BIEG - Sekretarz
Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Ignacy NAJMOWICZ
Ks. Kan. mgr Mieczysław ADAMCZYK
Ks. Kan. mgr Zbigniew CIAPAŁA
Ks. dr Wojciech BOROWSKI
Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
Ks. Kan. mgr lic. Dariusz JUSZCZAK
Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI
Ks. Kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI

DIECEZJALNA RADA DS. EKUMENIZMU 

Ks. Kan. prof. dr hab. Marek KARCZEWSKI – przewodniczący, delegat biskupa ds. ekumenizmu
Ks. dr Krzysztof KOBYLSKI – zastępca delegata biskupa ds. ekumenizmu
Ks. Kan. mgr lic. Jarosław HOSSA
Ks. mgr lic. Dariusz PIÓROWSKI
Ks. mgr lic. Mariusz PAWLIKOWSKI
Ks. mgr Ireneusz KUC
Ks. mgr Dariusz POLAK

RADA DS. MISJI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 

Ks. kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK
Ks. mgr Krzysztof SĘKUŁA
Ks. mgr Piotr MAKOWSKI
O. Stefan KARPETA, CSsR
S. mgr lic. Helena GOLAŃSKA, CSS
S. mgr Bożena SZALKIEWICZ, FMM
mgr Anna KAMIŃSKA – Nowy Staw
mgr Anna LICZNERSKA – Karaś
mgr Małgorzata DĄBROWSKA - Elbląg

RADA "CARITAS SACERDOTALIS" DIECEZJI ELBLĄSKIEJ  

Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Przewodniczący
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI - Ekonom DE
Ks. dr Wojciech BOROWSKI - Dyrektor Caritas DE
Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI - przedstawiciel Kurii
Ks. mgr Zenon PIETROWICZ - przedst. Księży Proboszczów
Ks. mgr Adam INSADOWSKI - przedst. Wikariuszy i Sekretarz
Ks. Kan. Ryszard SZRAMKA - przedst. Emerytów