Jesteś tutaj: Kuria » Rady

Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowione w dniu 18 października 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
3. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA
4. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
5. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI prof. UWM
6. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI

RADA KAPŁAŃSKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 17 października 2019 roku na 5 lat

KAPŁANI Z WOLNEGO WYBORU:

1. Ks. prał. mgr Stanisław GADZINA
2. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
3. Ks. kan. dr Zbigniew KULESZ
4. Ks. kan. dr Mariusz KLIMKOWSKI
5. Ks. kan. dr Mariusz PIETRZYKOWSKI
6. Ks. kan. mgr Aleksander LEWANDOWSKI
7. Ks. kan. Marek CIEŚLAK
8. Ks. kan. mgr Andrzej GAJEWSKI 
9. Ks. mgr lic. Dariusz LAMPKOWSKI
10. Ks. mgr lic. Mirosław WNĘK
11. Ks. mgr Sylwester ZIEMANN
12. Ks. mgr Józef GROCHOWSKI, SDB
13. Ks. mgr Jerzy URBANIK, SDS
14. Ks. mgr Robert GUBERNAT
15. Ks. mgr Tomasz SZRAMOWSKI
16. Ks. mgr Krzysztof STASAL 
17. Ks. mgr Jacek DĄBROWSKI
18. Ks. mgr Łukasz CIEPLIŃSKI
19. Ks. mgr Rafał GIEDROJC
20. Ks. mgr Grzegorz WALA

KAPŁANI Z URZĘDU:

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI – biskup pomocniczy
2. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG - wikariusz biskupi ds. dyscypliny sakramentów
3. Ks. kan. prof. UWM dr hab. Marek KARCZEWSKI - rektor Seminarium
4. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA - wikariusz sądowy
5. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI - dyrektor Wydz. Duszpasterskiego

 KAPŁANI Z NOMINACJI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM
2. Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
3. Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
4. Ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
5. Ks. dr Marcin PINKIEWICZ - sekretarz
6. Ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK
7. Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA
8. Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI
9. Ks. mgr Piotr OLECHOWSKI
10. Ks. kan. dr Stanisław GORGOL
11. Ks. mgr lic. Łukasz GOLEC

STAŁY ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW (kan. 1742 § 1 KPK)

1. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
2. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI
3. Ks. kan. dr Ryszard MILEWSKI
4. Ks. kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

RADA EKONOMICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 1 sierpnia 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
3. Ks. Sławomir MAŁKOWSKI
4. Ks. Ignacy NAJMOWICZ
5. Ks. Dariusz JUSZCZAK
6. Ks. Dariusz PASZKOWSKI
7. Ks. Andrzej STARCZEWSKI
8. Ks. Wojciech BOROWSKI
9. Ks. Krzysztof SĘKUŁA – sekretarz
10. Ks. Maciej PACYNKO
11. Ks. Adam INSADOWSKI - sekretarz 

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA
ustanowiona w dniu 16 maja 2021 roku na 5 lat

Z URZĘDU:
1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI
3. Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

Z WYBORU:
1. Ks. kan. mgr Piotr BRYK
2. Ks. kan. Marek CIEŚLAK
3. Ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI
4. Ks. mgr Adam INSADOWSKI
5. Ks. dr Krzysztof KAOKA
6. Ks. mgr lic. Dariusz LAMPKOWSKI
7. Ks. mgr lic. Piotr ŁATACZ
8. Ks. kan. dr Ryszard MILEWSKI
9. Ks. kan. mgr Tomasz MOGIELNICKI
10. Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA
11. Ks. mgr Dariusz MORAWSKI
12. Ks. mgr Janusz PACH
13. Ks. mgr Daniel PAŁKOWSKI
14. Ks. mgr Zbigniew PIECZURO
15. Ks. kan. dr Arkadiusz ŚNIGIER
16. Ks. mgr lic. Mirosław WNĘK
17. Ks. kan. mgr Wojciech ZWOLICKI
18. Ks. mgr lic. Mariusz SIMONICZ, CSsR
19. Ks. mgr lic. Jerzy URBANIK, SDS

Z NOMINACJI BISKUPA ELBLASKIEGO:
1. Ks. dr Marek PIEDZIEWICZ
2. Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
3. Ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI
4. Diakon mgr Wojciech HANDKE
5. S. dr Miriam Maria BILSKA, CSSJ – sekretarz rady
6. S. mgr Krystiana CHOJNACKA, OSB
7. S. mgr lic. Łucja Irena JAWORSKA, CSC
8. Pani mgr Beata OLSZEWSKA, OV
9. Pani mgr Anna KAMIŃSKA
10. Pani dr hab. Marta KOWALCZYK
11. Pani lek. med. Danuta PODJACKA
12. Państwo mgr Anna i dr Marcin BUKOWSCY
13. Państwo Bernadeta i mgr Andrzej OMIECZYŃSCY
14. Pan mgr Jerzy DZICZEK
15. Pan mgr Walerian LEWKO
16. Pan mgr Andrzej OMIECZYŃSKI

RADA KURIALNA

Wikariusz Generalny - bp dr Wojciech SKIBICKI
Wikariusz Sądowy - ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA
Kanclerz - ks. prał. dr Zdzisław BIEG
Dyrektorzy Wydziałów - ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI, ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
Ekonom diecezji - ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
Rzecznik ds. mediów, sekretarz Biskupa Elbląskiego - ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK

RADA ds. MISJI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 10 grudnia 2020 roku na 5 lat

1. S. mgr lic. Łucja JAWORSKA CSC - przewodnicząca
2. Ks. Ryszard PÓŁTORAK
3. Ks. Krzysztof SĘKUŁA
4. O. Maurycy SULEJ OFMConv. 
5. S. Chryzanta SKOWROŃSKA OSB
6. mgr Anna LICZNERSKA
7. mgr Małgorzata DĄBROWSKA

DIECEZJALNA RADA ds. KATECHIZACJI
ustanowiona 1 listopada 2020 na okres 3 lat

1. Bp Wojciech SKIBICKI – dyrektor Wydz. Katechetycznego
2. Ks. Grzegorz PUCHALSKI
3. Ks. Mariusz KLIMKOWSKI
4. Ks. Arkadiusz DEKAŃSKI
5. Pani mgr Anna KAMIŃSKA
6. Pani mgr Beata SAWICKA

DIECEZJALNA RADA ds. EKUMENIZMU
ustanowiona 9 grudnia 2020 roku na okres 5 lat

1. Ks. kan. prof. UWM dr hab. Marek KARCZEWSKI – przewodniczący
2. Ks. kan. prof. UWM dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI
3. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI
4. Ks. kan. mgr Andrzej GAJEWSKI
5. Ks. mgr lic. Dariusz POLAK
6. Ks. mgr Damian SIKORSKI

RADA DS. POWOŁAŃ DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona 21 czerwca 2021 okres 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. S. mgr Cypriana BACHARA, CSSJ
3. Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
4. Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
5. Ks. kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM
6. Ks. mgr Maksymilian ŚLIZIEŃ
7. Ks. dr Marek PIEDZIEWICZ
8. Ks. mgr Piotr CHMURA
9. Ks. dr Marcin PINKIEWICZ
10. Dk. mgr Jarosław BATUREWICZ
11. Elżbieta JAROCKA OV

RADA "CARITAS SACERDOTALIS"
ustanowiona 1 stycznia 2022 roku na 5 lat

1. Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI – przewodniczący
2. Ks. prałat mgr Walenty SZYMAŃSKI
3. Ks. kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI
4. Ks. mgr lic. Adam INSADOWSKI
5. Ks. mgr Michał SEMENIUK