Szukam Pomocy

1. OKNO ŻYCIA:

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK w Elblągu, ul. Bema 12 (naprzeciw Straży Pożarnej)

2. POGRZEB DZIECKA:

- INSTRUKCJA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [kliknij]
- PORADNIK DLA RODZICÓW [kliknij]

PORADANIA dla rodziców po utracie dziecka:
ul. Wiejska 5 

Poradnia czynna w każdy czwartek w godz. 15.00 - 18.00
terapeuta: Barbara Malec
doradca rodzinny: Lilianna Kuranczyk
specjalny nr telefonu, pod którym na zgłoszenia czeka terapeuta: 534 595 504

Porady udzielane bezpłatnie

3. GRUPA WSPARCIA PO UTRACIE OSOBY BLISKIEJ:

Grupa wsparcia działa przy parafii Wszystkich Świętych w Elblągu. Skierowana jest do zmagających się z utratą osoby bliskiej i przeżywających żałobę. Jest miejscem, gdzie można otwarcie mówić o swoich przeżyciach oraz formą pomocy, której można udzielić sobie nawzajem w trudnym czasie utraty. Spotkania odbywają się co środa w odstępie dwóch tygodni.

Miejsce: Dom zakonny Księży Marianów przy ul. Agrykola 7 [część parterowa]. Grupę prowadzą psychologowie: ks. dr Artur Radacki i mgr Anna Zalewska. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 511 352 146. Grupa wsparcia realizuje swoje działania pod patronatem Hospicjum Elbląskiego.

4. POMOC MATERIALNA:

CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ: ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 66 09, albo 55 618 18 61

SENIORA VICTORIA (placówka Caritas, ul. Wiejska 5, 83-300 Elbląg)
= Klub Seniora (warsztaty, aktywizacja, kultura i sztuka) - tel. kom. 662 257 241
= Rehabilitacja (godz. 10-13): Laser - Bogumiła Brynda (tel. 501 624 855)
Masaż - Tomasz Żmuda (tel. 608 083 569)

5. POMOC DUCHOWA:

* STAŁY KONFESJONAŁ [SPOWIEDŹ] w ELBLĄGU

Kaplica Miłosierdzia [kościół Ojców Redemptorystów, ul. Robotnicza 69]
dni powszednie godz. 6.00-10.00 oraz 15.00-17.30 [tel. 55/ 234 67 23]

* EGZORCYŚCI DIECEZJALNI

Ks. Zbigniew KULESZ, Elbląg (poza Elblągiem, wykładowca UWM Olsztyn)
Ks. Piotr TOWAREK, Elbląg, tel. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl
Ks. Józef MICIŃSKI, Malbork, tel. stacj. 55 272 31 87
Ks. Czesław PACHAŁKO, Kwidzyn, tel. 55 279 63 51

6. PORADNIA RODZINNA:

w siedzibie "Caritas" diecezji elbląskiej (pomoc psychologa i innych specjalistów) ul. Zamkowa 17, Elbląg, tel. 668 541 102

7. DARMOWE PORADY PRZEDPROCESOWE:

ks. dr Mariusz Ostaszewski:
Darmowe porady przedprocesowe w Elblągu
Kuria Diecezjalna Elbląska, ul. Świętego Ducha 11, 82-300 ELBLĄG
wtorek: g. 10.00 – 13.00 oraz czwartek: g. 10.00 – 13.00.
Aby skorzystać z porady trzeba umówić się telefonicznie na konkretny termin i godzinę
tel. centrali Kurii: 55 232-73-70 [prosić o połączenie z ks. M. Ostaszewskim]  albo tel. kom. 728 906 970

ks. mgr Przemysław Demski:
Darmowe porady przedprocesowe w Kwidzynie
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
ul. Targowa 7, 82–500 KWIDZYN
wtorek: g. 15.00–17.00 oraz piątek: g. 16.00–18.00
Aby skorzystać z porady trzeba umówić się telefonicznie na konkretny termin i godzinę
tel. kom. 512 774 377 [ks. P. Demski]

8. OŚRODEK WSPARCIA i INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

- DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI i KOBIET W CIĄŻY
82–300 ELBLĄG, ul. Nowodworska 49, tel. (55) 233 80 79
DYREKTOR: S. mgr Alicja Elżbieta DĄBROWSKA  CSFN

9. DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

- Delegat Biskupa Elbląskiego ds. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich
Ks. Kan. dr Wojciech SKIBICKI, tel. kom. 608 404 122