Jesteś tutaj: Kuria » Komisje

Komisje

I. DIECEZJALNA KOMISJA DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW, SZTUKI SAKRALNEJ          i BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO

Ustanowiona w dniu 1 października 2020 roku na  5-letnią kadencję 

ks. kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI - przewodniczący
ks. kan. mgr Tomasz GAŃKO
ks. kan. mgr Janusz KILIAN
ks. kan. Marek CIEŚLAK
ks. kan. Mirosław MAZUR
ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI
ks. mgr lic. Andrzej WACH
ks. mgr Józef GROCHOWSKI SDB
ks. mgr Sebastian ROZUMEK
ks. mgr Radosław HETNEROWSKI

II. KOMISJA LITURGICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ (kadencja 2019-2024)

bp kan. dr Wojciech SKIBICKI
ks. kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
ks. dr Marcin PINKIEWICZ
ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK
ks. mgr Sylwester ŻBIKOWSKI
s. mgr Beatrycza Magdalena MIKULSKA OCD
mgr Beata OLSZEWSKA OV
dk. mgr Wojciech HANDKE
mgr Krzysztof BROWALSKI

III. KOMISJA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI ELBLĄSKIEJ (kadencja 2019-2024)

ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK - przewodniczący
Janusz BOROWSKI
Leszek GOSK
mgr Eliza KACZMARCZYK
mgr Jacek MATUKIEWICZ
ks. kan. mgr Andrzej LIETZ
ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
ks. mgr Marek SADŁOCHA
mgr Karolina SZCZEPAŃSKA
prof. AM dr hab. Krzysztof URBANIAK (AM w Łodzi)

IV. DIECEZJALNA KOMISJA DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW

Ustanowiona w dniu 1 października 2020 roku na okres 5 lat 

bp dr Wojciech SKIBICKI
ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI - przewodniczący
ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
ks. dr Marcin PINKIEWICZ
ks. dr Dariusz KULECKI
ks. mgr lic. Marek CHODOR
ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI
ks. mgr Sylwester ZIEMANN

V. KOMISJA NADZORCZA DOMU FORMACYJNEGO ŚW. WOJCIECHA W MIKOSZEWIE

Ustanowiona w dniu 1 października 2019 roku na okres 5 lat

ks. kan. dr Ryszard MILEWSKI - przewodniczący
ks. kan. mgr Jan SOLIS
ks. mgr Maciej PACYNKO

VI. DIECEZJALNY ZESPÓŁ ds. NOWEJ EWANGELIZACJI (ustanowiony 27 marca 2017)

ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI - przewodniczący
ks. kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI
Pan Andrzej MICHALCZYK

ZESPÓŁ ds. PROGRAMU PREWENCJI W PRACY Z MAŁOLETNIMI

Ustanowiony 8 kwietnia 2021 roku na okres 5 lat

s. dr Miriam BILSKA CSSJ – sędzia sądu diecezjalnego / sekretarz
ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI – wydział katechetyczny,
ks. mgr lic. Przemysław DEMSKI – moderator diecezjalny Domowego Kościoła
ks. dr Piotr FIAŁEK – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży
ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI – delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży
ks. dr Krzysztof KAOKA – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
ks. dr Andrzej KŁÓDKA – oficjał sądu diecezjalnego
ks. dr Zbigniew KULESZ – psycholog / przewodniczący
mgr Walerian LEWKO – nauczyciel religii w Iławie
ks. mgr lic. Piotr MOLENDA – duszpasterz, psycholog
Bernadeta i Andrzej OMIECZYŃSCY – Domowy Kościół
ks. dr Marek PIEDZIEWICZ – diecezjalny delegat ds. młodzieży
mgr Małgorzata RYSICKA – dyrektor szkoły podstawowej SPSK w Elblągu
ks. mgr lic. Karol WAGA – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu
ks. mgr Michał SEMENIUK – zastępca diecezjalnego delegata ds. młodzieży