Jesteś tutaj: Kuria » Delegaci i Referenci

Delegaci i Referenci

I. KAPŁANI UPOWAŻNIENI DO BIERZMOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH:    

   - ELBLĄG - kościół katedralny pw. św. Mikołaja:
      Kanonicy Kapituły Katedralnej Elbląskiej

   - KWIDZYN - kościół współkatedralny pw. św. Jana Ewangelisty
      Ks. Kan. mgr lic. Ignacy NAJMOWICZ - kanonik prepozyt kapituły
      Ks. mgr Przemysław DEMSKI – wikariusz katedry

II. EGZORCYŚCI DIECEZJALNI:

     Ks. Kan. dr Zbigniew KULESZ (Elbląg) tel. kom. 691 269 956
     Ks. dr Piotr TOWAREK (Elbląg) tel. kom. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl
     Ks. Kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI (Malbork) tel. stacj. 55 272 31 87

III. CENZORZY KSIĄG RELIGIJNYCH:
      Ks. Kan. prof. dr hab. Wojciech ZAWADZKI - Koordynator
      Ks. Kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM
      Ks. Kan. dr Arkadiusz ŚNIGIER

IV. DELEGACI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. DELEGAT DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW:
    Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

2. DYREKTOR OŚRODKA FORMACJI DIAKONÓW STAŁYCH:
     Bp dr Wojciech SKIBICKI

3. DELEGAT DS. NADZYWCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.:
    Ks. Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI

4. DELEGAT DS. LITURGII:
    Bp dr Wojciech SKIBICKI

5. DELEGAT DS. ORGANISTÓW i MUZYKI KOŚCIELNEJ:
    Ks. dr Piotr TOWAREK

6. DELEGAT DS. POWOŁAŃ: Ks. mgr Sławomir MILDE

7. DELEGAT DS. SŁUŻBY LITURGICZNEJ: Ks. mgr Sławomir MILDE

8. DELEGAT DS. MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    Ks. mgr Piotr MAKOWSKI 

9. DELEGATKA DS. ŻEŃŚKICH ISNSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    S. mgr Teresa WIĘCEK, RM

10. DELEGAT DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO (Dziewice, Wdowy i Pustelnice):

    Bp dr Wojciech SKIBICKI

11. DELEGAT DS. EKUMENIZMU: Ks. Kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM

12. DELEGAT DS. MISJI: Ks. mgr Piotr MAKOWSKI

13. DELEGAT DS. WPROWADZANIA ZAPISÓW KONKORDATU:
     Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

14. DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI i MŁODZIEŻY PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM:
     Ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI, E-mail: piotsza@interia.pl 

15. DIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW: Ks. Kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI

16. DELEGAT BISKUPI ds. FUNDUSZU OCHRONY ŻYCIA: ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

V. REFERENCI:

- DIECEZJALNY REFERENT DS. UBEZPIECZEŃ: Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

- REFERENT DIECEZJALNY DS. NAUKI: Pani dr hab. Marta KOWALCZYK

VI. DYREKTORZY:

- DYREKTOR DIECEZ. UNII APOSTOLSKIEJ KLERU: Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ

- DYREKTOR DIECEZ. DS. PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH: Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

- DYREKTOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

   oraz PIELGRZYMEK NA TERENIE DIECEZJI ELBLĄSKIEJ: Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI

VII. DIECEZJALNI KOORDYNATORZY:

1. DS. KTOLICKICH STOWARZYSZEŃ WIERNYCH: Ks. Kan. mgr Piotr BRYK

2. DS. FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA:

Ks. Kan. dr R. MILEWSKI; zastępca: Ks. mgr lic. A. SKRZYŃSKI

VIII. DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW:

Ks. Kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI [Malbork]

IX. DIECEZJALNY KORESPONDENT KAI:

Ks. dr Piotr TOWAREK

X. REDAKTORZY STRONY INTERNETOWEJ DIECEZJI ELBLĄSKIEJ:

- ks. Prałat Kan. dr Zdzisław Marian BIEG (dział urzędowy)

- ks. dr Piotr TOWAREK (dział informacji)