Elbląg: Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci

30.11.2017 r.

f czolo szczepienia 342375

Urząd Miejski w Elblągu finansuje program szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla dzieci urodzonych w 2015-2016 r. z terenu miasta Elbląga. Penumokoki to powszechnie występujące bakterie. Kilkanaście z nich może powodować ciężkie zakażenia: płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet posocznicę. Ryzyko ciężkich zakażeń jest największe u dzieci. Sprawdź listę przychodni uczestniczących w programie... 

Czytaj więcej...

List biskupa elbląskiego na XXXIII Niedzielę Zwykłą [19 listopada 2017]

18.11.2017 r.

pastora10

Dziś z woli Ojca Świętego Franciszka obchodzimy pierwszy Dzień Ubogich w Kościele. Ojciec Święty zwraca naszą uwagę na ubogich. Oni są obecni nie tylko w kilku regionach świata, ale w każdym społeczeństwie, także i w naszym. Różne są przyczyny, formy i charakterystyki ubóstwa. Ubodzy żyją wśród ludzi zamożnych, cieszących się dobrobytem. Bogate metropolie otaczają przedmieścia nędzy. Istnieją społeczeństwa dobrobytu i obszary niedostatku. Ubóstwo i nędza bywają skutkiem niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. Ubóstwo powodują wojny i kataklizmy w przyrodzie. Ubóstwo bywa też osobiście zawinione.

[foto: pastorał św. Mikołaja z katedry elbląskiej, ok. 1410]

 

Czytaj więcej...

Dzień Cecyliański muzyków diecezji elbląskiej: poczucie jedności, wspólnoty i piękna [17 listopada 2017]

17.11.2017 r.

7754a5c0309aceef05a05cd67178a84f

Ponad 80 organistów, dyrygentów, chórzystów, kantorów uczestniczyło w corocznym Dniu Cecyliańskim muzyków diecezji elbląskiej [17 listopada 2017]. Cześć pierwszą, w formie warsztatów wokalnych poprowadziły: Bożena Belcarz - chórmistrz, trener głosu, dyrygent chóru Lutnia w Malborku oraz Eliza Kaczmarczyk - dyrygent chóru Alta Trinita z parafii Trojcy Świętej w Elblągu. Owocem pracy była oprawa muzyczna Mszy św. w katedrze elbląskiej, której przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski. W wygłoszonej homilii przypomniał obecnym postać św. Cecylii - patronki muzyki. Zwieńczeniem świętowania była agapa. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: kliknij!

Czytaj więcej...

Poparcie dla inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję". Apel Prezydium KEP

11.11.2017 r.

2017 08 04 POMO MI FB Cover Image

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka. [www.zatrzymajaborcje.pl - KLIKNIJ]

Czytaj więcej...

Kazanie biskupa elbląskiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości [katedra św. Mikołaja, 11 listopada 2017]

11.11.2017 r.

18839d823fc830d9e52c5b72b3a0c417

Nie wolno zmarnować przestrzeni wolności oraz czasu, który został nam dany po to, abyśmy umocnili nasze państwo. Gdy będzie ono słabe, wewnętrznie rozdarte, skłócone, wówczas przyjdą mentorzy z zewnątrz. Zaproponują programy naprawcze i podporządkują Polskę sobie. Pisał Karol Wojtyła, chrześcijański myśliciel i Polak: „Ojczyzna [to]: wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje” [Myśląc Ojczyzna]. Ojczyzna, to postawione nam wyzwanie. [foto: Gość Elbląski]

Czytaj więcej...

Diecezjalny Dzień Wspólnoty

10.11.2017 r.

Diecezjalny Dzie Wspolnoty

Diecezjalny Dzień Wspólnoty kręgów Domowego Kościoła i Ruchu Światło-Życie odbędzie się w gmachu Seminarium w Elblągu: 9 grudnia 2017. Do udziału zapraszają: Bernadeta i Andrzej Omieczyńscy - para diecezjalna DK oraz ks. Przemysław Demski - moderator DK diecezji elbląskiej. 

Czytaj więcej...

Przemówienie sekretarza generalnego - III sesja plenarna I sde [Elbląg, 21 października 2017]

08.11.2017 r.

rektor ewertowski2

Na III plenarnej sesji Synodu, zgromadziliśmy się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Powodem nie jest to, że jesteśmy zamknięci, tak, jak apostołowie w wieczerniku. Nie zamykamy się i nie pilnujemy drzwi z obawy przed światem, choćby to był "europejski modernizm", inaczej mówiąc, powstająca i tworząca się "nowoczesność". Jesteśmy tu z powodu gościnności i dlatego, że w najważniejszych dla kościoła lokalnego wydarzeniach bierze udział najważniejsza kościelna instytucja - Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za gościnność i udział w przygotowaniu sesji. Dziękujemy za przygotowanie modlitwy, a księdzu biskupowi elbląskiemu za wygłoszone do nas synodalne przesłanie.

Czytaj więcej...

Sympozjum naukowe w Gietrzwałdzie [6-7 listopada 2017]

07.11.2017 r.

mario 2 ksiezza

„Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna”. Z udziałem około 50 naukowców: teologów, historyków, kulturoznawców i muzykologów w sanktuarium w Gietrzwałdzie odbyło się ogólnopolskie seminarium mariologiczne. Czytaj więcej: kliknij!