Adwent - nowy rok kościelny - program duszpasterski Kościoła w Polsce 2022-2023

27.11.2022 r.

adwent1

Rozpoczynamy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Chrystusa w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, a także na Jego powtóne przyjście w chwale, na końcu czasów, w dniu Sądu Ostatecznego. Roraty, rekolekcje, spowiedź przedświąteczna, dobro ofiarowane bliźniemu... Adwent 2022 to jednocześnie inauguracja nowego roku kościelnego i duszpasterskiego, któremu towarzyszy hasło: Wierzę w Kościół Chrystusowy". Szczegóły programu: TUTAJ! Rorate caeli desuper et nubes pluant justum… 

Sobota 26 XI 2022 - Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie [1932-33]

26.11.2022 r.

8770154220901

Wielki Głód, zwany po ukraińsku Hołodomorem (1932-1933), to wywołana z premedytacją przez Józefa Stalina klęska dla depopulacji sowieckiej republiki Ukrainy. Klęski tej nie spowodowała susza, powódź czy szczególnie ostra zima, ale świadome działania. Moskwa dla osiągnięcia własnych celów politycznych zdecydowała się skazać na śmierć głodową miliony prostych, niewinnych ludzi (od 4 do 8 milinów). Wśród ofiar Wielkiego Głodu znalazły się m.in. setki tysięcy ukraińskich dzieci. Dziś (26 listopada 2022) dla upamietnienia tych straszliwych wydarzeń obchodzony jest na Ukrainie Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. My również pamiętamy, modlimy się i wspieramy...

Dzień Cecyliański muzyków diecezji elbląskiej [25 XI 2022]

25.11.2022 r.

20221125 165557

Organiści, chórzyści, członkowie scholi i zespołów parafialnych byli uczestnikami Dnia Cecyliańskiego, który zorganizowany został w Elblągu dla muzyków diecezji w związku z kalendarzowym wspomnieniem św. Cecylii. Do udziału w spotkaniu zaprosił ks. dr Piotr Towarek, delegat biskupa elbląskiego ds. organistów i muzyki kościelnej.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa pt. "Książka w Prusach Królewskich" [24 listopada 2022, Elbląg]

24.11.2022 r.

692b675769badafd45031ed07a753403

W Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r. konferencja pt. "Książka w Prusach Królewskich". W spotkaniu wzięłi udział naukowcy z kilku ośrodków badawczych w Polsce, a także przedstawiciele lokalnej społeczności, pracownicy bibliotek, duchowni, alumni, uczniowie. Organizatorami konferencji byli: Diecezja Elbląską oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie zorganizowano dzieki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na zdjęciu powyżej ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW. Zobacz więcej...

Czytaj więcej...

Remont dachu kościoła w Kwietniewie

24.11.2022 r.

800px Kocio pw. Podwyszenia Krzya wietego w Kwietniewie

Lasy Panstwowe2

Informujemy, że Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie jest uczestnikiem konkursu „Drewno jest z lasu”. Jest beneficjentem dofinansowania ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Z otrzymanych środków Parafia wykonała w 2022 roku remont drewnianej konstrukcji dachów kościoła parafialnego w Kwietniewie.

Czytaj więcej...

Seminarium naukowe o kulcie maryjnym w Malborku [23 listopada 2022, Muzeum Zamkowe - Malbork]

23.11.2022 r.

e4860e55e3fae35eeebf798222004e1d

Naukowcy, przedstawiciele samorządu oraz lokalnej społeczności, a także duchowni byli uczestnikami seminarium naukowego pt. „Kult Najświętszej Maryi Panny na przestrzeni wieków w Malborku”, które odbyło się w malborskim Muzeum Zamkowym (23 XI 2022). Seminarium zostało zorganizowane w związku z prośbą Burmistrza i Rady Miasta wyrażoną oficjalnie wobec władzy kościelnej o patronat Najświętszej Maryi Panny nad Malborkiem. Organizatorami wydarzenia byli: Biskup Elbląski oraz Dyrektor Muzeum Zamkowego.

Czytaj więcej...

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego (przewidniczącego KEP) dotyczący dobrego imienia Jana Pawła II

18.11.2022 r.

gadecki 1068x712

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Czytaj więcej...