Rozstrzygnięcie konkursu ofert Nr 1/2021

25.05.2021 r.

ResizedImage600284 info.elblag.pl 21856 Gotycka kamienica przy ul6

Informujemy, że w dniu 25 maja 2021 roku rozstrzygnięto konkurs ofert Nr 1/2021, przedmiotem którego było sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonanymi w związku z realizacją projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elbląskiej położonej przy ul. Św. Ducha 10-12 w Elblągu” zakładającego roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu. W konkursie złożono 2 oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Rzeczoznawstwo i Usługi Budowlane „MIRO” inż. Mirosław Ożubko z Elbląga.

Wskazania biskupa elbląskiego dotyczące procesji Bożego Ciała 2021

23.05.2021 r.

Bp Boe Ciao 2016

1. Zgodnie z tradycją organizujemy w czwartek 3 czerwca 2021 r. procesje Bożego Ciała w parafiach.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja br. [Dziennik Ustaw 2021 poz. 861] zobowiązuje uczestników zgromadzeń religijnych poza świątynią do zachowania dystansu od siebie. Odległość nie może być mniejsza aniżeli 1,5 m.   

Czytaj więcej...

Święto poświęcenia kościoła katedralnego św. Mikołaja w Elblągu

17.05.2021 r.

Elblag Katedra w Mikoaja 05

Dziś, a więc 17 maja obchodzimy święto poświęcenia kościoła katedralnego św. Mikołaja w Elblągu. Obchód ten wyznaczył bp Andrzej Śliwiński, pierwszy Biskup Elbląski. Średniowieczny kościół św. Mikołaja stał się katedrą biskupów elbląskich 25 marca 1992 r., wraz z ustanowieniem przez Jana Pawła II diecezji elbląskiej. 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021: Nazwa przedsięwzięcia - „Kompleksowa termomodernizacja budynku Diecezji Elbląskiej położonej przy ul. Św. Ducha 10-12 w Elblągu”

13.05.2021 r.

ResizedImage600284 info.elblag.pl 21856 Gotycka kamienica przy ul4

Diecezja Elbląska z siedzibą w Elblągu, ul. Świętego Ducha 11/-, 82-300 Elbląg, zaprasza do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia termomodernizacji budynku na podstawie Audytu Energetycznego oraz Dokumentacji projektowej na potrzeby głębokiej termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Świętego Ducha 10-12 w Elblągu. 

Czytaj więcej...