Dekret konfirmujący Kapitułę Kolegiacką Żuławską

18.01.2015 r.

Pierwszy Biskup Elbląski Dr Andrzej Śliwiński (1992-2003) ustanowił kościół pw. św. Mateusza w Nowym Stawie Kolegiatą Żuławską. Przy tej świątyni erygował Kapitułę Kolegiacką Żuławską. Dał tej Kapitule Statuty (25 marca 2002 r.). Nie mianował jednak kanoników. Ówczesny proboszcz kolegiaty kanonik elbląski ks. Ireneusz Glegociński wystarał się o dwanaście dystynktoriów na podwójnym sznurze z metalu. Odznaka ta przedstawia ołtarz główny kolegiaty w miniaturze, wykonany w ciemnym metalu. Jest to dzieło sztuki współczesnej. Ponieważ upłynęło już ponad 10 lat od chwili ustanowienia kolegiaty, kapituły oraz wydania statutów, niniejszym dekretem wyjaśniam i ustalam, co następuje...

Czytaj więcej...

List do diecezjan w związku z Tygodniem Modlitw i Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2015)

16.01.2015 r.

Już 15 lat temu Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki podpisały wspólną deklarację na temat sakramentu chrztu (23 stycznia 2000). Uzgodnienie podpisali: prawosławni, luteranie, kalwini, metodyści, polskokatolicy, starokatolicy-mariawici oraz katolicy. Kościoły uznały wzajemnie ważność tego sakramentu. Wcześniej przebadano sposób sprawowania sakramentu chrztu w poszczególnych wyznaniach. Porozumienie przyjęte w Polsce było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Świadczy o tym fakt, że w Niemczech, w kraju gdzie ekumenizm jest bardziej zaawansowany, podobne uzgodnienie wypracowano kilka lat później, w 2007 roku.

Czytaj więcej...

List do wiernych na Niedzielę 14.09.2014 (Gość Niedzielny w diecezji)

14.09.2014 r.

Drodzy Siostry i Bracia, Katolicy Diecezji Elbląskiej!
1. Dziś, w niedzielę, obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża. Święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego miała odnaleźć Krzyż, na którym umarł Jezus. Znalazła to narzędzie męki w dole, na wysypisku śmieci, w pobliżu dawnego miejsca straceń. Na Golgocie. Na wzgórzu poza murami Jerozolimy. Było to w IV wieku. Cesarzowa podniosła drzewo Krzyża, podwyższyła je, zabrała ze sobą, uczciła.

Czytaj więcej...