Kazanie bp. Jacka Jezierskiego podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej [12 lipca 2022]

13.07.2022 r.

P1550118 p

Gromadzimy się w kościele, w którym cieszy się czcią obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz przedstawia Zbawiciela ze zranionym bokiem. Używając języka Starego Testamentu jest to Mąż Boleści, oswojony z cierpieniem. Wizerunek ten jest świadectwem wiary naszych przodków, którzy w XVIII w. żywili przywiązanie do Chrystusa cierpiącego dla zbawienia ludzi. Jest to ważny przejaw polskiej pobożności pasyjnej. Wiemy z przeszłości tyle, że obraz ten znajdował się na Podolu, w starostwie kamienieckim, w miejscowości Tarnoruda.         

Czytaj więcej...

Kazanie bp. Jacka Jezierskiego podczas Mszy dziękczynnej za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego [30 czerwca 2022, Stoczek Klasztorny]

01.07.2022 r.

20220630 124455

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyła się w Stoczku Klasztornym konferencja księży dziekanów diecezji elbląskiej. Na zaproszenie bp. Jacka Jezierskiego uczestniczyli w niej: biskupi, dziekani, pracownicy kurii oraz seminarium duchownego. O internowaniu kard. Stefana Wyszyńskiego opowiedział uczestnikom spotkania ks. Wojciech Sokołowski MIC, rektor sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Mszy św. w bazylice Matki Bożej Królowej Pokoju przewodniczył bp. Józef Wysoki. Kazanie wygłosił bp. Jacek Jezierski, a akt zawierzenia Matce Bożej na zakończenie liturgii wypowiedział bp Wojciech Skibicki. Poniżej tekst kazania...

Czytaj więcej...

Komunikat Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

29.06.2022 r.

90098639 109573090679610 4911072477641179136 n

Wspólnota kościelna (diecezjalna i parafialna) posiada prawo do informacji w sprawach ważnych, które jej dotyczą. Dlatego też informuję, że została zakończona sprawa ks. GW. Został on oskarżony o molestowanie osoby nieletniej. Wszczęto wobec niego postępowanie kanoniczne. W wyniku tego postępowania ks. GW przestał być proboszczem parafii w Młynarach. W przyszłości nie będą księdzu powierzane funkcje proboszcza i wikariusza, nie będzie mu też zlecana praca z dziećmi i młodzieżą.

ks. dr Piotr Towarek
rzecznik prasowy diecezji elbląskiej
Elbląg, dn. 29 czerwca 2022

Kwidzyn: VI. Sympozjum Dorotańskie "Bł. Dorota z Mątów: średniowieczna pustelnica" [25 czerwca 2022]

25.06.2022 r.

1b1dd82ec80a9deeeac10d9e53f5df69

Po przerwie związanej z pandemią odbyło się w Kwidzynie VI. Sympozjum Dorotańskie (25 czerwca 2022). Jego tematyka nawiązywała tym razem wprost do osoby i życia bł. Doroty z Matów, średniowiecznej pustelnicy, której 675. rocznica urodzin przypada w tym roku. Nie zabrakło też nawiązań do rozwoju życia pustelniczego w tradycji Wschodu i Zachodu. Na główną część spotkania złożyło się dziewięć referatów. Organizatorami sympozjum byli: bp Jacek Jezierski – biskup elbląski, Andrzej Krzysztofiak – burmistrz Kwidzyna, ks. kan. Ignacy Najmowicz – prepozyt kapituły w Kwidzynie, Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Czytaj więcej...

Uroczysta prezentacja znaczka Poczty Polskiej z okazji 30-lecia diecezji elbląskiej [22 czerwca 2022]

22.06.2022 r.

Znaczek Diecezja Elblaska 2

Poczta Polska zaprezentowała i wprowadziła dziś uroczyście do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 30. rocznicę utworzenia diecezji elbląskiej. Znaczek to kolejna emisja, której celem jest przypomnienie ważnych rocznic i jubileuszy, dotyczących postaci i obiektów sakralnych, mających duże znaczenie dla budowania tożsamości religijnej Polaków. Prezentacja znaczka, z udziałem bp. elbląskiego Jacka Jezierskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki oraz wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej Wiesława Włodka, odbyła się w gmachu kurii diecezjalnej w Elblągu. 

Czytaj więcej...

List Biskupa Elbląskiego na Uroczystość Bożego Ciała [16 czerwca 2022]

16.06.2022 r.

286991204 963987334267691 2236422008595654404 n

Drodzy Siostry i Bracia związani wiarą w Jezusa Chrystusa! Święto Bożego Ciała rozszerzyło się i przyjęło w chrześcijaństwie zachodnim w XIII wieku (Bulla Transiturus 1264, papież Urban IV). Do cech charakterystycznych tego święta należy procesja ulicami miast i wsi. Kapłan niesie wówczas w ozdobnym naczyniu, zwanym monstrancją, Ciało Chrystusa. Poprzedzają go i otaczają katolicy: dzieci, młodzi oraz starsi, śpiewając i modląc się. Zwyczaj procesji w dniu uroczystości Bożego Ciała przetrwał pomimo niesprzyjających zdarzeń historycznych, takich jak: wojny, prześladowania religijne oraz epidemie.

Czytaj więcej...