Jesteś tutaj: Start » Zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan [25 stycznia 2023]

Zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan [25 stycznia 2023]

26.01.2023 r.

4dc872f81090172e69cf0443d9798d2

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w diecezji elbląskiej zakończyły uroczyste nieszpory we franciszkańskim kościele św. Pawła, odprawiane w święto nawrócenia apostoła (25 stycznia). Liturgii przewodniczył bp Jacek Jezierski. Uczestniczyli w niej: ks. pastor Marcin Pilch (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. prof. Marek Karczewski (rektor seminarium i delegat biskupi ds. ekumenizmu), ks. dr Piotr Towarek (prof. seminarium), a także ojcowie i bracia franciszkanie na czele z o. Grzegorzem Piśko, gwardianem klasztoru i proboszczem parafii. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: TUTAJ!

W wygłoszonym kazaniu bp Jezierski ukazał panoramę Kościołów i wspólnot chrześcijańskich działających w Elblągu. Jest ona dość rozległa, gdyż należą do tego grona: prawosławni, polskokatoliccy, luteranie, baptyści, chrześcijanie zielonoświątkowi, a także rzymscy katolicy wraz z grekokatolikami (16 parafii).

- Prawosławni mają swoją cerkiew przy ul. Sadowej. Stanowią niewielką społeczność osiadłą w Elblągu po II wojnie światowej – mówił bp Jezierski. Przypomniał, że są to chrześcijanie wschodni, dziedziczący wielką tradycje bizantyjską grecką, ale też tradycję Rusi Kijowskiej. Według świętych kanonów, poszczególne eparchie (biskupstwa) są autonomiczne, chociaż tworzą sieć Kościołów w ramach metropolii i patriarchatów. Jurysdykcje nad parafią prawosławną w Elblągu posiada prawosławny arcybiskup białostocko-gdański – wyjaśnił kaznodzieja.

Przypomniał też o parafii ewangelicko-augsburska w Elblągu, która posiada nieduży kościół na skraju parku Traugutta. - Przed II wojną światową większość mieszkańców Elbląga stanowili luteranie. Ich parafie funkcjonowały przy kościołach: Panny Maryi, Bożego Ciała, św. Anny, św. Pawła, Ducha Świętego – mówił bp Jezierski. Wielka wymiana ludności w końcu II wojny światowej wiązała się także z exodusem chrześcijan wyznania luterańskiego na Zachód. - Elbląska parafia ewangelicka należy do diecezji pomorsko-wielkopolskiej, której biskup rezyduje w Sopocie – dodał bp Jezierski.

Zauważył też, że w Elblągu przy ul. Bema znajduje się kościół chrześcijan baptystów. - Część polskich zborów tego Kościoła nie bierze czynnego udziału w ruchu ekumenicznym. Baptyści akcentują ważność chrztu dorosłych. Elbląska parafia przejawia aktywność na polu charytatywnym – podkreślił.

- W Elblągu i w niedalekim Fromborku, znajdują się zbory czyli parafie Kościoła zielonoświątkowego – przypomniał bp Jezierski. Wskazał również, że Kościół zielonoświątkowy rozwinął się na początku XX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Chrześcijanie zielonoświątkowi są wrażliwi na obecność Ducha Świętego. Ruch zielonoświątkowy wywodzi się z nurtu protestanckiego, zwłaszcza metodystycznego. Jest jednak autonomiczny, kładzie mniejszy nacisk na struktury, a większy na rzeczywistość charyzmatyczną, na dary Ducha Świętego, na ich obecność we współczesności. Nabożeństwa w zborach zielonoświątkowych cechuje duża spontaniczność, emocjonalność i śpiew – wyjaśnił kaznodzieja.

- Przy kościele pomenonickim nad rzeką Elbląg ma swoje centrum parafia polskokatolicka w Elblągu – mówił bp Jezierski. Przypomniał, że Kościół ten wywodzi się Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i w Kanadzie. W II połowie XIX wieku zaistniał dramatyczny konflikt polskiej emigracji z biskupami pochodzenia irlandzkiego i niemieckiego. Polscy katolicy chcieli zachować swoje narodowe tradycje, śpiewy i mieć własne świątynie. Kościół polskokatolicki od 25 lat (1998) prowadzi dialog z Kościołem rzymskokatolickim. Ekumeniczny dialog pozwolił zmienić obustronne, negatywne nastawienie. Parafia polskokatolicka podlega zwierzchnikowi Kościoła rezydującemu w Warszawie – wskazał bp Jezierski.

Na zakończenie przypomniał, że przed laty udało się nawiązać w Elblągu kontakty między duchownymi chrześcijańskich wyznań. Zaczęto wówczas organizować wspólne spotkania, modlitwy oraz nabożeństwa ekumeniczne. - Byłoby dobrze, by te relacje nie oziębły i zostały nadal podtrzymywane. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że może przyjść zobojętnienie, albo też jakieś zdarzenie, osoby lub incydenty będą próbowały nas skłócić i rozdzielić – ostrzegł kaznodzieja. - Tymczasem ekumenizm jest niezwykle ważnym znakiem czasu, darem łaski Bożej, Ducha Świętego. Pielęgnujmy go więc i umacniajmy nasze dążenie ku większej jedności sióstr i braci chrześcijan – podkreślił bp Jezierski.

Nabożeństwa w ramach tegorocznego tygodnia modlitw o jedność zorganizowane były: w kościele Dobrego Pasterza w Elblągu (parafia polskokatolicka), w Mikołajkach Pomorskich (parafia ewangelicko augsburska), w katedrze św. Mikołaja i kaplicy seminarium duchownego w Elblągu (Kościół rzymskokatolicki), w Pasłęku (parafia ewangelicko-augsburska), w Szymonowie (parafia rzymskokatolicka), a także w cerkwi Narodzenia Jana Chrzciciela w Elblągu (parafia greckokatolicka), gdzie po modlitwie ekumenicznej odbył się też uroczysty koncert chóru Żurawli w intencji pokoju na Ukrainie.