Jesteś tutaj: Start » Zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan

Zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan

25.01.2016 r.

DSC09716 1024x573

Uroczystymi nieszporami ekumenicznymi w kościele św. Pawła apostoła w Elblągu zakończył się Tydzień Powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan obchodzony w diecezji elbląskiej. Wieczornej liturgii przewodniczył gwardian i proboszcz parafii o. Grzegorz Paśko OFM, a wraz z nim obecni byli: pastor Marcin Pilch z kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. mitrat Andrzej Soroka z kościoła greckokatolickiego oraz ks. Marek Karczewski, delegat biskupa elbląskiego ds. ekumenizmu.

W wygłoszonym kazaniu ks. Soroka przypomniał, że pośród wielu działań kościołów i wspólnot chrześcijańskich, takich jak praca na rzecz pokoju, opieka nad chorymi, organizacja nabożeństw, czy konferencji, łatwo jest zapomnieć o tym, co stanowi rdzeń Ewangelii, czyli o nawróceniu.

- Zawołaniem „Nawracajcie się”, Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność. A więc istotą Kościoła jest głoszenie nawrócenia. Jego podstawę stanowi troska o dojrzałość człowieka. Ten, kto dba o rozwój swego umysłu, uczuć, a także czułości, jest w stanie podjąć nawrócenie, a nawracając się, chce poznawać i szukać. Dopóki w tym trwa, dopóty zbliża się do Boga. Ten natomiast, kto zamyka się na prawdę Boga, poznanie innych ludzi i świata, nie odpowiada na zawołanie Chrystusa – zauważył greckokatolicki duchowny.
Zdaniem ks. Soroki, nawracanie się czy odkrywanie prawdy o życiu drugiego człowieka daje też możliwość wzajemnego poznawania się. A gdy poznajemy, stajemy się bogatsi. Najistotniejszym elementem tego ubogacenia i nawrócenia jest miłość. - Dzisiejszy kryzys chrześcijaństwa polega na tym, że brak nam ewangelicznej miłości. Ekumenizm jest dziełem miłości. Żeby go zrozumieć, najpierw trzeba siebie miłować – zaznaczył ks. mitrat. Dlatego też podczas wypowiadania modlitewnych intencji, pastor Marcin Pilch, sformułował błaganie o miłość: - Życzę sobie i wam, aby ta prawdziwa chrześcijańska miłość była wśród nas. W tym mieście, naszych domach i w naszych Kościołach - powiedział.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan w diecezji elbląskiej miał bogaty program. W niedzielę 17 stycznia w kościele polskokatolickim w Elblągu kazanie wygłosił bp elbląski Jacek Jezierski. W kolejnych dniach przedstawiciele różnych wyznań spotkali się m.in. na liturgii Chrztu Pańskiego w elbląskiej cerkwi prawosławnej, na nieszporach ekumenicznych w Elbląskim Seminarium Duchownym (kazanie - ks. Kazimierz Klaban z Kościoła Polskokatolickiego), na nabożeństwie ekumenicznym w Mikołajkach Pomorskich (kazanie ks. Marek Antonowicz z Kościoła Prawosławnego), na Mszy św. pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku (kazanie – pastor prezbiter prof. dr hab. Wojciech Gajewski, Kościół Zielonoświątkowy) oraz na ekumenicznym nabożeństwie w Szymonowie niedaleko Ostródy. Ciekawą inicjatywą wykazała się też elbląska młodzież, przygotowująca się do ŚDM w Krakowie. Młodzi katolicy modlili się razem z przedstawicielami wspólnoty zielonoświątkowej, a wspólne nabożeństwo ubogaciły śpiewy młodzieży greckokatolickiej w jęz. ukraińskim. Zwieńczeniem wołania o jedność chrześcijan ma być uroczysta Msza św. celebrowana 31 stycznia w katedrze św. Mikołaja w Elblągu pod przewodnictwem bp elbląskiego Jacka Jezierskiego, ubogacona kazaniem pastora Marcina Pilcha z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.