Jesteś tutaj: Start » List biskupa elbląskiego na VI Niedzielę Zwykłą - nowy biskup pomocniczy dla diecezji elbląskiej [17 lutego 2019]

List biskupa elbląskiego na VI Niedzielę Zwykłą - nowy biskup pomocniczy dla diecezji elbląskiej [17 lutego 2019]

15.02.2019 r.

74a97b67358663f05ac90d313fa00e13

Wersja listu do pobrania w formacie Word: kliknij!  

Drodzy Siostry i Bracia,
uczestnicy niedzielnej Mszy św. w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej!

Dziś wysłuchaliśmy fragmentu kazania Jezusa, w którym wygłasza On błogosławieństwa, a także poważne ostrzeżenia. Jest to fragment Ewangelii św. Łukasza, rozdział szósty.

Jezus wygłosił cztery błogosławieństwa i cztery ostrzeżenia. Nazywa błogosławionymi ludzi ubogich, głodnych, płaczących, a także prześladowanych z powodu przekonań religijnych. Do tych osób kieruje słowa pocieszenia i nadziei. Pan Bóg widzi bowiem cierpienie, krzywdę i niesprawiedliwość, która spotyka poszczególne osoby, grupy osób oraz całe narody. Bóg jest dobry, sprawiedliwy oraz wrażliwy na cierpienie każdego człowieka i każdego ze swoich stworzeń.

Do bogaczy, do osób żyjących w dobrobycie, do wiecznie śmiejących się i zadowolonych, do nieustannie chwalonych i nagradzanych oraz żyjących w poczuciu sukcesu, Jezus kieruje mocne słowo „biada wam”. Jest w tym „biada” dezaprobata i ostrzeżenie: uważajcie, bądźcie krytyczni, gdyż czas powodzenia może się skończyć. Fortuna kołem się toczy.

Refleksja nad społecznymi wątkami Ewangelii dojrzewa nieustannie w Kościele. Pozwala ona na podstawowe ustalenia:

Po pierwsze - Pan Jezusa nie gloryfikował biedy, ubóstwa i niedorozwoju ekonomicznego. Nie zabraniał posiadać dóbr materialnych. Jednakże wskazywał, że posiadanie i bogacenie się nie może dokonywać się kosztem innych.

Po drugie - Pan Jezus uczył wrażliwości na cierpienie drugich, zwłaszcza niezawinione i na krzywdę doświadczaną przez kogokolwiek.

Po trzecie - Dalekie było Jezusowi życie obliczone na poklask ze strony innych, na gonienie za sławą. Nie kwestionował jednak szacunku i uznania, które są sprawiedliwą oceną pracy, dokonań oraz pielęgnowanego talentu.

Kazanie Jezusa wygłoszone na równinie, zawierające zarówno błogosławieństwa, jak i ostrzeżenia, skłania nas do przemyśleń o tym, co jest naprawdę ważne:

- czy tylko bogacenie się, czy także wrażliwość społeczna;
- czy postawa konsumpcyjna, czy też zdolność do dobrowolnego ograniczenia się, aby pomóc innym;
- czy pogoń za uznaniem, komplementami i pochwałami, czy przede wszystkim zadowolenie z dobrze wykonywanych zadań?

Drodzy Diecezjanie!

Mam obowiązek przekazać Wam wiadomość, że diecezja elbląska otrzymała biskupa pomocniczego. Ojciec Święty Franciszek ustanowił nowego biskupa, kierując go do pracy w naszej diecezji. Został nim 49-letni ks. Wojciech Skibicki, od dzieciństwa zamieszkały w Malborku. Jest on związany święceniami i pracą z Kościołem elbląskim.

Biskup Nominat jest doktorem teologii. Był zastępcą rektora seminarium duchownego w Elblągu. Kieruje jednym z wydziałów w urzędzie biskupim, który zajmuje się organizacją katechezy, nauczycielami religii w szkołach publicznych, społecznych i wyznaniowych, a także katechizowanymi uczniami na wszystkich poziomach.

Biskup Elekt współorganizował na etapie diecezjalnym Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Wspomaga też systematycznie duszpasterstwo parafii św. Mikołaja w Elblągu.

Diecezja elbląska w chwili ustanowienia przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. otrzymała dwóch biskupów: diecezjalnego i pomocniczego. Ponad trzy lata temu biskup pomocniczy osiągnąwszy wiek 75 lat, przeszedł na emeryturę. Cieszę się, że obecnie będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej, administracyjnej i synodalnej ks. biskup Wojciech – młodszy ode mnie o jedno pokolenie.

Decyzja Ojca Świętego o powołaniu biskupa pomocniczego posiada znaczenie nie tylko dla teraźniejszości, ale i dla przyszłości naszego Kościoła diecezjalnego.

Święcenia biskupie odbędą się w sobotę 6 kwietnia o godz. 11.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Na tę uroczystość serdecznie zapraszam. Proszę też wszystkich o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, aby jego posługa była owocna.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski