Jesteś tutaj: Start » List biskupa elbląskiego na niedzielę 18 sierpnia 2019 r.

List biskupa elbląskiego na niedzielę 18 sierpnia 2019 r.

18.08.2019 r.

AR 311049989

Drodzy uczestnicy niedzielnej Mszy świętej,
sprawowanej w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej!

Drodzy rolnicy, kończący prace żniwne!

Drodzy wczasowicze i turyści, korzystający z pięknych letnich dni,
cieszący się urodą przyrody oraz urokiem zabytkowych i historycznych obiektów
naszego regionu!

List do Hebrajczyków, napisany przez nieznanego autora, należy do pism Nowego Testamentu. Dziś czytamy podczas Mszy św. jego fragment, pochodzący z 12. rozdziału. Znajdujemy tam słowa: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” [Hbr 12, 2].

Jezus jest dla nas przewodnikiem. Dla nas, to znaczy dla Jego wyznawców, uczennic i uczniów, dla chrześcijan. Może być On także przewodnikiem dla wyznawców innych religii i światopoglądów, jeśli spojrzą oni na Niego z zaufaniem.

*

Wspominamy dziś również proroka Jeremiasza, który nie szczędził gorzkich słów swojemu narodowi, to jest współczesnym mu wyznawcom judaizmu. Prognozy proroka miały wydźwięk pesymistyczny. Dlatego też stał się niewygodny dla grup znaczących wiele w życiu publicznym. Myślano o tym, aby proroka wyciszyć na zawsze. Dlatego wrzucono Jeremiasza do pustego, ogromnego zbiornika na wodę. W ten sposób prorok znalazł się w błocie jerozolimskiej cysterny. Była ona przeznaczona na wodę deszczową, jako zapas i rezerwa niezbędna dla świętego miasta żydów. Na szczęście życzliwi mu ludzie wydobyli go na zewnątrz i uratowali.

Chrześcijanie od wieków widzą w osobie Jeremiasza zapowiedź osoby, życia i dzieła Jezusa: Jego niezrozumienie, nieakceptację i odrzucenie. W funkcjonowaniu każdej społeczności ludzkiej, poczynając od rodziny, zdarzają się nieporozumienia, konflikty i napięcia. Spory toczą też ze sobą większe społeczności, ugrupowania polityczne, czy też sąsiadujące ze sobą państwa. Antagonizmy i podziały towarzyszą naszemu codziennemu życiu. Dlatego też tak ważna jest umiejętność ich łagodzenia, przezwyciężania i wygaszania. Dokonuje się to poprzez odwołanie do dobrej woli zwaśnionych stron oraz proponowanie rozwiązań wyjścia z impasu.

*

W październiku rozpocznie się nowy rok akademicki. Na początku września odbędzie się jeszcze rekrutacja do wielu szkół wyższych, na różne kierunki studiów.

Spoglądam na potrzeby parafii diecezji elbląskiej, związane z kadrą nauczycieli religii i grupą księży wikariuszy. Ten ogląd prowadzi do wniosku, że w najbliższym czasie odczujemy brak katechetów i duszpasterzy młodzieży. W każdym zawodzie i środowisku istnieje przecież naturalny ruch kadrowy i rotacja pracowników. Dotyczy to również wspólnot kościelnych. Dlatego zachęcam ludzi młodych, posiadających maturę, do podjęcia studiów na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zachęcam także młodych mężczyzn do wyboru studiów w Seminarium Duchownym w Elblągu, aby po ich ukończeniu mogli otrzymać sakrament święceń kapłańskich.

Nasz naród jest od tysiąca pięćdziesięciu lat w kręgu cywilizacji zachodniej, kultury i religii chrześcijańskiej. Zaszczepianie życia chrześcijańskiego na nowo w obecnych czasach, to ważne i piękne zadanie. Stąd potrzebne są osoby młode, szlachetne, odpowiedzialne i odważne, aby podjęły w przyszłości pracę w Winnicy Pańskiej, jak nazywa Kościół Benedykt XVI.

*

Msza św. jest miejscem spotkania osób, które często wiele dzieli. Łączy nas jednak Jezus Chrystus, który nam w wierze przewodzi. Patrzmy na Niego. On jest źródłem naszego pojednania z Bogiem oraz z innymi ludźmi.

bp Jacek Jezierski - biskup elbląski

Elbląg, dn. 13 sierpnia 2019 r.