Jesteś tutaj: Start » Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski [Łódź, 6 X 2020]

Komunikat z 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski [Łódź, 6 X 2020]

06.10.2020 r.

50422630896 ce8cc98303 c

Pełna treść komunikatu:

W dniach 5 i 6 października 2020 roku w Łodzi i Pabianicach pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego odbyło się 387. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Archidiecezja łódzka została wybrana na miejsce obrad ze względu na rozpoczynający się w grudniu Jubileusz 100-lecia jej powstania.

1. Obrady poprzedziła prezentacja nowej, trzeciej encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tuttiˮ poświęconej braterstwu i przyjaźni społecznej. Za Ojcem Świętym biskupi zaapelowali o podjęcie konkretnych działań w celu budowania świata opartego na miłości, jedności i wzajemnej odpowiedzialności wobec każdego człowieka, zaczynając od osób najbardziej potrzebujących pomocy. W kontekście obchodzonej 4 października Niedzieli św. Franciszka przypomnieli również o potrzebie troski o środowisko naturalne w ramach ekologii integralnej.

2. Głównym przedmiotem obrad były wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. Tematami dyskusji podjętej w nowej formie – pięciu grup roboczych – były: strategia w czasie i po pandemii; Kościół w Polsce wobec przemian kulturowych; obecność Kościoła w przestrzeni społeczno-politycznej; komunikacja Kościoła i duszpasterstwo parafialne w kontekście przemian.

3. Biskupi przypomnieli, że troska o małżeństwa i rodziny jest priorytetem duszpasterstwa. Małżeństwa oparte na miłości, wzajemnej pomocy, wzmocnione łaską oraz otwarte na życie są naturalnym środowiskiem wzrostu oraz darem dla Kościoła i społeczeństwa. W duszpasterstwie potrzeba nade wszystko pozytywnego przekazu o pięknie życia małżeńskiego i rodzinnego.

4. W czasie obrad przedstawiono aktualny stan prac nad dokumentem dotyczącym formacji do kapłaństwa „Ratio institutionis sacerdotalis pro Poloniaˮ. Dokument po zatwierdzeniu przez Zebranie Plenarne KEP został przesłany do Kongregacji ds. Duchowieństwa. W procesie wdrażania go w życie konieczne będzie uszczegółowienie takich kwestii jak: czas propedeutyczny, czas pastoralny, kryteria rozeznawania, rola nauk pomocniczych i inne.

5. Biskupi przypomnieli, że nie można zarzucać braku szacunku dla Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą na rękę. Stolica Apostolska uznaje ten sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego za godziwy.

6. Po raz kolejny Pasterze Kościoła w Polsce dziękują wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem oraz za pomoc chorym i potrzebującym. Wobec narastającej liczby przypadków zachorowań, proszą o dalszą pomoc i wzmożoną modlitwę, zwłaszcza w październiku – miesiącu modlitwy różańcowej. Apelują też o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.

7. W niedzielę 11 października obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Biskupi dziękują za wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce – obecni na Zebraniu Plenarnym – włączyli się w dziękczynienie archidiecezji łódzkiej i z miejsc związanych ze św. Faustyną Kowalską i św. Maksymilianem Marią Kolbe udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 387. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Łódź – Pabianice, 5 i 6 października 2020 roku