Jesteś tutaj: Start » Elbląg: Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci

Elbląg: Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci

30.11.2017 r.

phpNrLsBf2

Dzieci otrzymają szczepionkę 13-walentną, stanowiącą w tej chwili najszerszą ochronę przed pneumokokami.

W 2017 r. program realizują cztery elbląskie przychodnie:

• NZOZ „ZAWADA”, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 728-553-664
zaszczepi 50 dzieci
• SN ZPOZ „PRZYCHODNIA ZATORZE”, ul. Lotnicza 51, 82-300 Elbląg, tel. 55 233-65-74
zaszczepi 70 dzieci
• „MEDICUS I”, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, tel. 55 234-54-64
zaszczepi 100 dzieci
• Poradnia Rodzinna „DAR SERCA”, ul. Bażyńskiego 2, 82-300 Elbląg, tel. 55 234-65-31
zaszczepi 100 dzieci

Ważne informacje dla rodziców:

Rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku, którzy zdecydują się na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia mogą umawiać się w wyżej wymienionych przychodniach osobiście lub telefonicznie. Aby zaszczepić dziecko właściwy lekarz rodzinny musi wystawić zaświadczenie, że nie było ono nigdy szczepione przeciw pneumokokom (wystarczy również kopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem przez lekarza rodzinnego). W umówionym terminie rodzic wraz z dzieckiem winien się stawić na szczepienie z w/w dokumentami. Wtedy lekarz dokona badania dziecka i edukacji rodziców/opiekunów. W przypadku braku przeciwskazań do szczepienia i po podpisaniu zgody przez rodzica, wykwalifikowana pielęgniarka dokona zaszczepienia. O dokonaniu szczepienia lekarz powiadomi lekarzy rodzinnych właściwych dla zaszczepionych dzieci drogą pisemną w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia szczepienia.