Jesteś tutaj: Start » Biskup elbląski przewodniczył uroczystościom w Kamieniu Śląskim

Biskup elbląski przewodniczył uroczystościom w Kamieniu Śląskim

14.08.2016 r.

57b06de1d2dc7 p2

- Święty Jacek określany jest jako "Lux ex Silesiae" - Światło ze Śląska [...]. My także jesteśmy osobiście zaproszeni do stawania się apostołami. Zadanie głoszenia Ewangelii pozostaje niezmienne w każdym pokoleniu i winno dokonywać się w rodzinach, szkołach, świątyniach, przez media i w sferze kultury. Wszyscy, zarówno świeccy, osoby konsekrowane, jak i duchowni jesteśmy powołani, aby na różny sposób dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o zbawieniu – powiedział bp Jacek Jezierski w homilii, podczas uroczystości ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim [diecezja opolska] w niedzielę 14 sierpnia br. Mszy św. odpustowej przewodniczyli wraz z nim księża biskupi z archidiecezji katowickiej [abp Damian Zimoń, bp Marek Szkudło], diecezji gliwickiej [bp Jan Kopiec, bp Jan Wieczorek] oraz diecezji opolskiej [bp Andrzej Czaja, bp Rudolf Pierskała]. (Poniżej fotogaleria: Sławomir Mielnik, Piotr Wrona)

Kaznodzieja przypomniał życiorys św. Jacka Odrowąża, określanego jako Lux ex Silesiae - Światło ze Śląska. Według bp. Jezierskiego, św. Jacek należy do wybitnych nauczycieli Ewangelii. Był on człowiekiem wykształconym, aktywnym, ofiarnym, zdolnym do podejmowania nowych zadań. Dzięki jego apostolskiemu trudowi Ewangelia docierała w XIII wieku do naszych przodków, a także na Ruś, do Kijowa i Prus. w tym do także do Elbląga. Bp Jezierski zauważył również, że żyjemy dzisiaj w zupełnie innej rzeczywistości niż św. Jacek: dysponujemy nowoczesnymi i multimedialnymi środkami społecznego przekazu, których możemy używać w dziele ewangelizacji. Jesteśmy też zaproszeni osobiście do stawania się apostołami. - Zadanie głoszenia Ewangelii pozostaje niezmienne w każdym pokoleniu i winno dokonywać się w rodzinach, szkołach, świątyniach, przez media i w sferze kultury. Wszyscy, zarówno świeccy, konsekrowani, jak i duchowni jesteśmy powołani, aby na różny sposób dzielić się z innymi Dobrą Nowiną o zbawieniu – podkreślił kaznodzieja.

- Ojciec Święty Franciszek całkiem niedawno, bo w krakowskich Łagiewnikach przypominał, iż osoba duchowna winna być dyspozycyjna - przypomniał biskup elbląski. - Ojciec Święty mówi często o potrzebie pielęgnowania misyjności, wypowiada się przeciw zasiedzeniu, przesadnemu dążeniu do ustabilizowania warunków życia. Św. Jacek w XIII wieku spełniał postulat tej dyspozycyjności i misyjności. Przemierzał duże połaci naszego kraju i innych. Wypełniał posłannictwo nauczyciela Ewangelii w różnych krainach i miejscowościach – dodał kaznodzieja.

Zdaniem bp. elbląskiego, współcześnie, tzn. pół wieku po Soborze Watykańskim II, każdy ochrzczony winien wiedzieć, że także do niego odnoszą się słowa proroka Izajasza „Pan posłał mnie, aby głosił Dobrą Nowinę" [I czytanie z formularza uroczystości św. Jacka], abym dzielił się w miarę sposobności z innymi prawdą Ewangelii i nadzieją związaną z Ewangelią – podkreślił bp Jezierski.

Po homilii odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, a księża biskupi pokropili wiernych wodą święconą na pamiątkę 1050-rocznicy Chrztu Polski. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano Te Deum laudamus i odprawiono procesję eucharystyczną.

Św. Jacek urodził się ok. 1200 r. w Kamieniu Śl. Tradycja mówi również o narodzinach w tym miejscu bł. Czesława i bł. Bronisławy. Patron Metropolii Górnośląskiej zmarł i został pochowany w kościele dominikanów w Krakowie w 1257 r. Św. Jacek odznaczał się gorliwością apostolską, był słynnym misjonarzem i kaznodzieją, założył wiele klasztorów dominikańskich w Europie środkowej. Jest patronem pojednania i zjednoczenia chrześcijańskiej Europy.

Pałac w Kamieniu Śl. wraz z dobrami w wyniku dziedziczenia i koligacji małżeńskich należał kolejno do różnych śląskich rodów szlacheckich. W XII wieku należał do rodu Odrowążów. Od XVI wieku stawał się własnością rodu Strzałów, Rokowskych, Larischów i Strachwitzów. W roku 1945 obiekt został upaństwowiony i zamieniony na Dom Dziecka. Po rozbudowaniu pobliskiego lotniska zamek w latach 50. zamieniono w obiekt wojskowy. Po pożarze w 1973 r. zabudowania pałacowe oraz kaplica św. Jacka uległy całkowitej dewastacji i ruinie. Po przekazaniu zabytkowego obiektu władzom cywilnym wojewódzki konserwator rozpoczął jego odbudowę. Z braku środków finansowych prace wstrzymano i bezskutecznie usiłowano sprzedać cały zabytkowy kompleks. Dopiero w 1990 r., na wniosek władz wojewódzkich, a przede wszystkim ze względu na kaplicę, odbudowy podjęła się diecezja opolska.

Z wielkim nakładem środków i sił odbudowany dom rodzinny św. Jacka stał się znowu sanktuarium i miejscem pielgrzymkowym. Takiemu celowi służyła kaplica pałacowa do czasu militaryzacji obiektu. Natomiast odbudowany i odrestaurowany pałac oraz pomieszczenia z zabudowaniami służą celom formacyjno-naukowym. Instytut Naukowo-Badawczy ks. Sebastiana Kneippa organizuje tu konferencje i sympozja naukowe. Obiekt jest również ośrodkiem rekolekcyjnym, a także miejscem spotkań ekumenicznych i międzynarodowych. Zgodnie z wolą sponsorów pragnie służyć idei pojednania polsko-niemieckiego i budowania jedności Europy.

Na terenie kompleksu Sebastianeum Silesiacum znajduje się również Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, zapewniający kuracjuszom wielowymiarową rehabilitację oraz optymalne warunki, służące regeneracji psychofizycznej.

/na podstawie: https://ekai.pl/diecezje/opolska/x102704/bp-jezierski-sw-jacek-nalezy-do-wybitnych-glosicieli-ewangelii/

57b06dee3429e p

57b06ddc59b57 p 1

57b06de2ad9a3 p

 

57b06ddc27d7e p

2016 08 14 2

57b06ded260bd p