Jesteś tutaj: Kuria » Rady

Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowione w dniu 18 października 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
4. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA
5. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
6. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI prof. UWM
7. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI

RADA KURIALNA

Wikariusze Generalni - bp dr Wojciech SKIBICKI, ks. prał. Walenty SZYMAŃSKI
Wikariusz Sądowy - ks. kan. Andrzej KŁÓDKA
Kanclerz - ks. prał. Zdzisław BIEG
Dyrektorzy Wydziałów - ks. kan. Andrzej KILANOWSKI, ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
Ekonom diecezji - ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
Rzecznik ds. mediów, sekretarz Biskupa Elbląskiego - ks. dr Piotr TOWAREK

RADA KAPŁAŃSKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ [kadencja 2019-24]

KAPŁANI Z WOLNEGO WYBORU:

1. Ks. prał. mgr Stanisław GADZINA
2. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
3. Ks. kan. dr Zbigniew KULESZ
4. Ks. kan. dr Mariusz KLIMKOWSKI
5. Ks. kan. dr Mariusz PIETRZYKOWSKI
6. Ks. kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ
7. Ks. kan. mgr Aleksander LEWANDOWSKI
8. Ks. kan. Marek CIEŚLAK
9. Ks. kan. Zenon MARKIELANIS
10. Ks. mgr lic. Dariusz LAMPKOWSKI
11. Ks. mgr lic. Mirosław WNĘK
12. Ks. mgr Sylwester ZIEMANN
13. Ks. mgr Józef GROCHOWSKI, SDB
14. Ks. mgr Jerzy URBANIK, SDS
15. Ks. mgr Robert GUBERNAT
16. Ks. mgr Tomasz SZRAMOWSKI
17. Ks. mgr Krzysztof STASAL
18. Ks. mgr Jacek DĄBROWSKI
19. Ks. mgr Łukasz CIEPLIŃSKI
20. Ks. mgr Rafał GIEDROJC
21. Ks. mgr Łukasz GOLEC
22. Ks. mgr Grzegorz WALA

KAPŁANI Z URZĘDU:

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI – biskup pomocniczy
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI - wikariusz generalny
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG - wikariusz biskupi ds. dyscypliny sakramentów
4. Ks. kan. dr Sławomir MAŁKOWSKI - rektor Seminarium
5. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA - wikariusz sądowy
6. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI - dyrektor Wydz. Duszpasterskiego

 KAPŁANI Z NOMINACJI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. Ks. kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM
2. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM
3. Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
4. Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
5. Ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
6. Ks. dr Marcin PINKIEWICZ
7. Ks. dr Piotr TOWAREK
8. Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA
9. Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI
10. Ks. mgr Piotr OLECHOWSKI

ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW (KAN. 1742 § 1 KPK)

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI
Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

KAPŁANI Z URZĘDU:
Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Sekretarz Rady
Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
Ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

KAPŁANI DIECEZJALNI:
Ks. Kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI
Ks. mgr lic. Maciej RUCIŃSKI
Ks. mgr lic. Krzysztof SĘKUŁA
Ks. mgr lic. Adam SKRZYŃSKI
Ks. mgr Przemysław DEMSKI
Ks. mgr Maciej PACYNKO
Ks. mgr Karol WAGA

KAPŁANI ZAKONNI:
O. Gracjan Tomasz LANDOWSKI, OFM - Kadyny
O. Tadeusz RZEKIECKI, OMI – Iława

SIOSTRY ZAKONNE:
S. mgr Aleksandra ANDRUKIEWICZ, CSFN - Elbląg
S. mgr Bożena SZALKIEWICZ, FMM - Malbork
S. Anna RASZKOWSKA, SMMI - Elbląg
S. mgr Danuta JARZĄBEK, CSNJ - Krynica Morska

WIERNI ŚWIECCY:
dr hab. Marta KOWALCZYK, Elbląg
mgr lic. Brygida KLINGENBERG-HOMA, Sztum
Beata TOWAREK, Pasłęk
mgr Wisława ZANDER, Elbląg
mgr Agnieszka SZCZEPAŃSKA, Elbląg
Anna BUKOWSKA, Elbląg
dr Marcin BUKOWSKI, Elbląg
dr Wiesław GÓRSKI - Mikołajki Pomorskie
mgr Walerian LEWKO, Iława
mgr Krzysztof ŁASZUK, Malbork
mgr Piotr OLBRYŚ, Malbork
mgr Jerzy DZICZEK - Iława

RADA EKONOMICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 1 sierpnia 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
4. Ks. Sławomir MAŁKOWSKI
5. Ks. Ignacy NAJMOWICZ
6. Ks. Dariusz JUSZCZAK
7. Ks. Dariusz PASZKOWSKI
8. Ks. Andrzej STARCZEWSKI
9. Ks. Wojciech BOROWSKI
10. Ks. Krzysztof SĘKUŁA – sekretarz
11. Ks. Maciej PACYNKO
12. Ks. Adam INSADOWSKI - sekretarz

DIECEZJALNA RADA DS. EKUMENIZMU 

Ks. Kan. prof. dr hab. Marek KARCZEWSKI – przewodniczący, delegat biskupa ds. ekumenizmu
Ks. dr Krzysztof KOBYLSKI – zastępca delegata biskupa ds. ekumenizmu
Ks. Kan. mgr lic. Jarosław HOSSA
Ks. mgr lic. Dariusz PIÓROWSKI
Ks. mgr lic. Mariusz PAWLIKOWSKI
Ks. mgr Ireneusz KUC
Ks. mgr Dariusz POLAK

RADA DS. MISJI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 

Ks. kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK
Ks. mgr Krzysztof SĘKUŁA
Ks. mgr Piotr MAKOWSKI
O. Stefan KARPETA, CSsR
S. mgr lic. Helena GOLAŃSKA, CSS
S. mgr Bożena SZALKIEWICZ, FMM
mgr Anna KAMIŃSKA – Nowy Staw
mgr Anna LICZNERSKA – Karaś
mgr Małgorzata DĄBROWSKA - Elbląg

RADA "CARITAS SACERDOTALIS" DIECEZJI ELBLĄSKIEJ  

Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Przewodniczący
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI - Ekonom DE
Ks. dr Wojciech BOROWSKI - Dyrektor Caritas DE
Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI - przedstawiciel Kurii
Ks. mgr Zenon PIETROWICZ - przedst. Księży Proboszczów
Ks. mgr Adam INSADOWSKI - przedst. Wikariuszy i Sekretarz
Ks. Kan. Ryszard SZRAMKA - przedst. Emerytów