Jesteś tutaj: Biskupi » Abp Janusz Stanisław Urbańczyk, nuncjusz apostolski

Abp Janusz Stanisław Urbańczyk, nuncjusz apostolski

Abp Urbaczyk FOTO oficiall2

Nuncjusz Apostolski w Republlice Zimbabwe,  arcybiskup tytularny Voli

Dewiza biskupia: Voluntas Dei pax nostra - Wolą Boga jest nasz pokój.

urodzony: 19 maja 1967 Kraszewo [parafia Krzyżanowo, diecezja elbląska]
święcenia prezbiteratu: 13 czerwca 1992 Elbląg [bp Andrzej Śliwiński]
święcenia biskupie: 6 kwietnia 2024 Elbląg [główny szafarz: kard. Pietro Parolin]

doktor prawa kanonicznego [1997, Angelicum]

RELACJA ZE ŚWIĘCEŃ BISKUPICH: TUTAJ!  KSIĄŻECZKA Z TEKSTAMI OBRZĘDÓW: TUTAJ!

MSZA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH (FILM): TUTAJ!

BIOGRAM ABP. JANUSZA STANISŁAWA URBAŃCZYKA:

Ojciec Święty Franciszek ustanowił ks. prałata dr. Janusza Stanisława Urbańczyka nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe, a jednocześnie arcybiskupem tytularnym Voli (łac. DioeVolitana, dawnej Afryka Prokonsularna, obecnie Tunezja). Nominacja została ogłoszona w dniu 25 stycznia 2024 r. w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Janusz Stanisław Urbańczyk urodził się 19 maja 1967 r. w Kraszewie (Żuławy Malborskie, diecezja elbląska, parafia Krzyżanowo) w rodzinie Stanisława i Ireny.

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcące w Malborku (matura 1986). Studia teologiczne odbył w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 czerwca 1992 r. w Elblągu (szafarz: bp Andrzej Śliwiński).

W latach 1992-1993 był sekretarzem i kapelanem biskupa elbląskiego. W tym samym czasie posługiwał także jako diecezjalny duszpasterz harcerzy.

Studia na wydziale prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie (1993-1997), zwieńczył doktoratem w 1997 roku. Jest absolwent Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.

Prałat honorowy (2011), kanonik rzeczywisty Kapituły Katedralnej Elbląskiej (2014).

W służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej:

• 1997 – 2000, attaché i drugi sekretarz nuncjatury w Boliwii
• 2000 – 2004, pierwszy sekretarz nuncjatury w Słowacji
• 2004 - 2007, pierwszy sekretarz nuncjatury w Nowej Zelandii
• 2007 - 2010, II radca nuncjatury w Kenii, jednocześnie radca w Przedstawicielstwie Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich w Nairobi (UN-Habitat and UNEP)
• 2010 - 2012, drugi, a następnie pierwszy radca nuncjatury w Słowenii
• 2012 - 2015, pierwszy radca w Przedstawicielstwie Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku
• 2015 - 2024, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz przy Komisji Przygotowawczej organizacji ds. Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych, a także Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego i przy Biurze ONZ w Wiedniu.

Oprócz języka polskiego zna języki: włoski, angielski, hiszpański, słowacki.

HERB ARCYBISKUPA JANUSZA STANISŁAWA URBAŃCZYKA

Stemma Mons. Janusz Urbaczyk

 

Herb arcybiskupi zwieńczony jest zielonym kapeluszem z dwoma sznurami zakończonymi dziesięcioma chwostami w czterech rzędach. Kapelusz herbowy (wł. galero) wywodzi się od dawnego nakrycia głowy pasterzy, a jego kolor symbolizuje dobrego pasterza, wiodącego swą owczarnię na zielone pastwiska. Za tarczą herbową w tle widnieje krzyż patriarchalny.

Zasadniczą część herbu, którego projektantem jest Giuseppe Quattrociocchi, stanowi godło znajdujące się na tarczy podzielonej na trzy pola: niebieskie, czerwone, biało-czerwone. W polu niebieskim umieszczony został gołąb z gałązką oliwną, nawiązujący do opisu biblijnego potopu, gdy wypuszczona z arki przez Noego gołębica powróciła, trzymając w dziobie listek z drzewa oliwnego (Rdz 8,11). W tradycji i sztuce chrześcijańskiej gołąb jest symbolem Ducha Świętego, a w kulturze zachodniej znakiem pokoju. Umieszczona nieopodal na niebieskim tle herbu złota gwiazda symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, gwiazdę morza i nowej ewangelizacji.

W polu czerwonym umieszczone zostały złote palmy męczenników. Wskazują one na: św. Stanisława - biskupa krakowskiego i patrona abp. Janusza Urbańczyka oraz św. Wojciecha – misjonarza Prusów i patrona diecezji elbląskiej, który jak twierdzi wielu historyków poniósł śmierć męczeńską w Świętym Gaju, nieopodal Elbląga.

Trzecie pole tarczy herbowej nawiązuje do herbu Diecezji Elbląskiej oraz herbu miasta Elbląga. Ksiądz Arcybiskup należy do duchowieństwa Diecezji Elbląskiej. Jest też kanonikiem Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

Pod tarczą umieszczona została szarfa a na niej dewiza biskupia: Voluntas Dei pax nostra (wolą Boga jest nasz pokój). Słowa te stanowią streszczenie fragmentu Listu do Hebrajczyków (13, 20-21).

Symbolika kolorów w godle: niebieski - czystość, lojalność i wierność; czerwony - wspaniałomyślność, hart ducha i waleczność (opr. ks. pt).